Targowisko PDF Drukuj Email

Zarządzenie nr  1/2020

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie : zmiany Zarządzenia Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

nr 9/2011 z dnia 8.06.2011r.

Zgodnie z umową użytkowania targowiska przy ul. Fr. Sójki w Odolanowie zawartą w dniu 2 stycznia 2002 roku w Odolanowie pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów a Zakładem Usług Komunalnych oraz   § 8  Umowy rezerwacji miejsca handlowego na targowisku miejskim przy ulicy Franciszka Sójki w Odolanowie zarządzam co następuje:

§ 1

1. Targowisko zostaje podzielone na  III strefy rezerwacji miejsc na placu targowym z uwagi na kryterium lokalizacji.

2. Wprowadza się następujące strefy rezerwacji:

STREFA 1 – dogodne położenie, najwyższy wskaźnik umowy rezerwacji, najwyższy wskaźnik handlowy, największy ruch wśród kupujących.

STREFA 2 – dogodne położenie, wysoki wskaźnik umowy rezerwacji, wysoki  wskaźnik handlowy, zaawansowany  ruch wśród kupujących.

STREFA 3 – niski wskaźnik umowy rezerwacji, niski wskaźnik handlowy, zmniejszony ruch wśród kupujących.

3. Wprowadza się nowe opłaty za rezerwację od jednego miejsca handlowego na targowisku przy
ul. Fr. Sójki w Odolanowie na dzień tygodnia środa i sobota za jeden miesiąc w wysokości:

STREFA 1 – 33,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT,

STREFA 2 – 29,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT,

STREFA 3 – 24,00 zł netto + obowiązkowy podatek VAT.

4. Wprowadza się nowe opłaty za rezerwację od jednego miejsca handlowego na targowisku przy
ul. Fr. Sójki w Odolanowie na dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek za jeden miesiąc
w wysokości:

STREFA 1 – 15,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT,

STREFA 2 – 15,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT,

STREFA 3 – 15,00 zł netto + obowiązkowy podatek VAT.

5. Wprowadza się nowe opłaty za energię elektryczną od jednego miejsca handlowego na targowisku przy ul. Fr. Sójki w Odolanowie na każdy dzień tygodnia za jeden miesiąc w wysokości:

- za jeden dzień targowy – 14,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT – korzystanie z wagi,

- za jeden dzień targowy – 37,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT – korzystanie z innych urządzeń.

6. Opłata rezerwacyjna obejmuje :

- rezerwację miejsc handlowych,

- dostęp do wody pitnej,

- parking dla osób handlujących – wjazd od ul. Bartosza,

- sprzątanie stanowisk i wywóz śmieci z miejsc handlowych.

§ 2

Z dniem wejścia niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie  nr 9/2011 z dnia 8.06.2011r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2020 roku.

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Imieniny

Dzisiaj jest
Środa
23 września 2020
Imieniny obchodzą
Boguchwała, Bogusław, Libert, Minodora, Tekla
Do końca roku zostało
100 dni

Jeśli  zauważyłeś jakies podejrzane wycieki wody (awarie)

Zadzwoń 605 413 415