Targowisko Drukuj

Odolanów, dnia 8 czerwca 2011r.

Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Nr 9/2011 z dnia 8.06.2011r. 

          Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie zgodnie z umową użytkowania targowiska przy ul. Fr. Sójki w Odolanowie zawartą w dniu 2 stycznia 2002 roku w Odolanowie pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów, a Zakładem Usług Komunalnych w Odolanowie wprowadza nowe opłaty rezerwacyjne od miejsc handlowych i urządzeń z dniem 1 lipca 2011 roku na targowisku w Odolanowie.

         Z dniem wejścia niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Nr 8/11/2007 z dnia 6.11.2007r. oraz Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Nr 8/12/2010 z dnia 9.12.2010 r.

 1. Opłata za rezerwację od jednego miejsca handlowego na targowisku na dzień targowy środa za jeden miesiąc:
 2. Miejsce handlowe do 10 m2            -        20,00 zł + obowiązujący podatek VAT

  Miejsce handlowe do 17 m2            -        26,00 zł + obowiązujący podatek VAT

  Miejsce handlowe powyżej 17 m2     -        29,00 zł + obowiązujący podatek VAT

 3. Opłata za rezerwację od jednego miejsca handlowego na targowisku na dzień targowy sobota za jeden miesiąc:
 4. Miejsce handlowe do 10 m2            -        15,00 zł + obowiązujący podatek VAT

  Miejsce handlowe do 17 m2            -        21,00 zł + obowiązujący podatek VAT

  Miejsce handlowe powyżej 17 m2       -       23,00 zł + obowiązujący podatek VAT

 5. Opłata za rezerwację od jednego miejsca handlowego na targowisku na dzień targowy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek za jeden miesiąc:
 6. Miejsce handlowe do 10 m2            -        10,00 zł + obowiązujący podatek VAT

  Miejsce handlowe powyżej 10 m2   -       14,00 zł + obowiązujący podatek VAT

 7. Opłata za miejsce handlowe wyposażone w prąd za jeden miesiąc za jeden dzień targowy                   -        11,00 zł + obowiązujący podatek VAT

 

Opłata rezerwacyjna obejmuje:

 • rezerwację miejsc handlowych,
 • dostęp do wody pitnej,
 • parking dla osób handlujących - wjazd od ul. Bartosza,
 • sprzątanie stanowisk i wywóz śmieci z miejsc handlowych.

Zarządzenie ma moc obowiązującą od 1 lipca 2011 r.