Przepompownia Ścieków ul. Kurochowska PDF Drukuj Email

          Przepompownia ścieków położona jest na ulicy Kurochowskiej , na gruntach stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów. Do obowiązków Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie jako Zakładu eksploatującego  przepompownie należy utrzymanie parametrów pracy przepompowni oraz stanu technicznego gwarantującego stabilną pracę obiektu. Do obowiązku Zakładu należy także odpowiednie gospodarowanie wydzielanymi w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków skratkami i piaskiem.

            Przepompownia ścieków została wykonana według projektu opracowanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu w latach 1973-1974. W roku 2007 przepompownia przeszła gruntowny remont części mechanicznej.

           Ścieki istniejącą kanalizacją sanitarną kierowane są do kanału głównego, w którym zainstalowane jest sito spiralne bezwałowe. Na sicie następuje wydzielanie skratek, które automatycznie są zgarniane i umieszczane w pojemnikach asenizacyjnych. Ścieki z komory sita przepływają do piaskownika pionowego, w którym następuje sedymentacja zawiesiny mineralnej. Zgromadzona w piaskowniku pulpa piaskowa, automatycznie w funkcji czasu kierowana jest do oddzielnego pojemnika asenizacyjnego. Przepompownia ścieków wyposażona jest w obejście awaryjne. W celu umożliwienia przepływu ścieków przez obejście awaryjne w kanale zainstalowane są zastawki kanałowe. Kanał awaryjny wyposażony jest w kratę ręczną o prześwicie d=10mm. W trakcie przepływu ścieków przez obejście awaryjne następować będzie przełożenie pompy pulpy piaskowej z piaskownika głównego do awaryjnego.  Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym przepływają do komory czerpnej ( mokrej ) przepompowni, skąd przepompowane są do oczyszczalni ścieków w miejscowości Raczyce.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Imieniny

Dzisiaj jest
Poniedziałek
21 czerwca 2021
Imieniny obchodzą
Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza, Demetria, Domamir, Marta, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Teodor
Do końca roku zostało
194 dni

Jeśli  zauważyłeś jakies podejrzane wycieki wody (awarie)

Zadzwoń 605 413 415